Domov / Technika a Internet / Diplomová a bakalárska práca: Základná definícia a ich význam

Diplomová a bakalárska práca: Základná definícia a ich význam

Záverečná práca. Každý študent na vysokej na ňu skôr či neskôr narazí. A nielen to. Bez jej úspešného napísania a obhájenia môže len snívať o ďalšom štúdiu či vytúženom titule. Zadefinujme si preto, čo to tá obávaná diplomovka a bakalárka vlastne je.

Definícia a význam bakalárskej práce

Bakalárska práca je prvá záverečná práca, ktorou sa ukončuje bakalárske štúdium. Jej vypracovanie má viacero významov:

– má preveriť a prehĺbiť rozsah a kvalitu vedomostí študentov, ktoré nadobudli počas troch rokov vysokoškolského štúdia

– ide tiež o osvojenie si metodiky písania záverečných prác ako takých

– o preukázanie schopnosti aplikovať teoretické poznatky do praxe

– bakalárska práca je aj predprípravou na ďalšie štúdium a záverečné práce, ktoré prídu

Dnes je už, našťastie, k dispozícii mnoho pomôcok, okrem iného aj online dostupná bakalárska práca vzor, ako aj profesionálna pomoc pri tvorbe práce, čo študentom neraz značne uľahčí jej písanie.

Úspešné zvládnutie 2. stupňa VŠ – úspešná diplomovka

Diplomová práca, diplomovka či diplomka, tak ju všetci poznáme, tak sa jej obávame. Čo je teda táto záverečná práca zač? Čo je jej primárnym cieľom a čo ju definuje?

Diplomová práca je po bakalárke ďalším druhom záverečnej práce, ktorou spravidla ukončujeme druhý stupeň VŠ. Oproti premiérovej bakalárskej práci je diplomovka prácou o čosi rozsiahlejšou, rovnako odbornou, a najmä prácou, ktorej vypracovanie a obhajoba je pre študentov jednou z podmienok získania akademického titulu.

Diplomová práca by mala priniesť nové poznatky a v danom odbore by mala byť prínosom.

Účelom vypracovania diplomovej práce je overenie zvládnutia teoretických aj praktických vedomostí, odbornej terminológie, ako aj schopnosti použitia vedeckých metód pri riešení problémov daného vedného odboru.

Diplomovka je tiež prejavom schopnosti študenta riešiť úlohy vo svojom odbore samostatne. Na rozdiel od bakalárskej práce sa diplomová práca vyznačuje väčším rozsahom aj kvalitou spracovania študovanej témy. Jej súčasťou býva aj praktická časť, čo v bakalárskej práci nie je podmienkou.