Domov / Technika a Internet / Ochranná známka a jej definícia v právnom poriadku Slovenskej republiky

Ochranná známka a jej definícia v právnom poriadku Slovenskej republiky

Chcete si zaregistrovať svoju značku, tzv. ochrannú známku a chrániť si tak svoje podnikanie? Ako je to vlastne s ochrannou známkou u nás? Je dostatočne právne ošetrená? A čo všetko Vám jej registrácia garantuje?

 

Vlastná značka

Je nutné povedať, že pojem ochranná známka nie je v právnom poriadku Slovenskej republiky vôbec definovaný. V zmysle § 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v platnom znení je výlučne vymedzené, aké označenie môže byť ochrannou známkou. Je to akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová, vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie. Súčasne je možné ho graficky znázorniť a takéto označenie je tiež spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

 

Právna ochrana

Ochranná známka je teda formou právnej ochrany pre označenie, ktoré je zapísané v registri ochranných známok vedeného príslušným úradom, ktoré pre svojho majiteľa predstavuje zachovanie jedinečnosti tohto označenia výlučne v spojení s jeho tovarmi alebo so službami.

Zaujímavosťou je, že pojem „ochranná známka“ sa vo svete chápe viacvýznamovo. V niektorých krajinách sa používa pomenovanie obchodná známka („trademark“ alebo „trade mark“), v medzinárodných zmluvách sa zasa používa označenie, ktoré môžeme do slovenčiny preložiť  ako „továrenská a obchodná známka“.

 

Nevyhnutná registrácia

Na to, aby sa rôzne slovné, obrázkové alebo trojrozmerné označenia, logo alebo obchodné meno podniku pre konkrétne tovary a služby súvisiace s podnikom mohli stať ochrannou známkou, je nevyhnutná registrácia danej ochrannej známky. Následne môžete byť bez obáv, pretože známková ochrana poskytuje majiteľovi výlučné právo na používanie registrovaného označenia pre charakteristické tovary a služby, pre ktoré je zapísaná. Ochranná známka rovnako oprávňuje majiteľa v spojení s registrovaným označením používať značku ®.
Autorské právo: nexusplexus / 123RF Reklamní fotografie