Domov / Ochranná známka a jej definícia v právnom poriadku Slovenskej republiky / 28836252 – angry businessman crashing stone trademark with karate punch

28836252 – angry businessman crashing stone trademark with karate punch