Domov / Technika a Internet / Povinnosti predávajúceho pri predaji cez internet

Povinnosti predávajúceho pri predaji cez internet

Internetový predaj je čoraz rozšírenejší a obľúbenejší, avšak ako aj iné formy predaja, aj tu platia pravidlá, ktoré musí obchodník dodržiavať. Aby bola zachovaná nutná ochrana spotrebiteľa, sú tu zákony na jeho ochranu pri predaji tovaru či poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, respektíve zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov.

Právna ochrana spotrebiteľov

V snahe zlepšiť, a najmä zvýšiť kvalitu a bezpečnosť internetového nakupovania sa čoraz viac hovorí o predávajúcich a o tom, aké sú ich povinnosti, ako aj o tom, aké informácie sú povinní poskytnúť spotrebiteľovi ešte pred uzatvorením zmluvy. Okrem iného sú povinní poskytnúť kontaktné údaje, kde je možné uplatniť reklamáciu tovaru, poučenie o zodpovednosti predávajúceho za prípadné chyby tovaru, či informáciu o nemožnosti odstúpenia od zmluvy… Všetky poskytnuté informácie sú neskôr považované za súčasť zmluvy a na ich zmenu je požadovaný výslovný súhlas spotrebiteľa. A v prípade sporu je nutnosť dokazovania na strane predávajúceho, pričom je celkom jedno, či si vediete jednoduché účtovníctvo Bratislava alebo na inom mieste v rámci Slovenska. Ako predávajúci musíte skrátka splniť všetky náležitosti vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľov, aby ste neskôr, v prípade reklamácií či iných možných problémov predišli zbytočným ťahaniciam a boli chránení.

Objednávka tovaru cez internet

Ak sa ešte len chystáte na internetový predaj, vedzte, že zákon o ochrane spotrebiteľa ošetruje aj objednávanie tovaru. To znamená, že každý predávajúci musí zabezpečiť, aby spotrebiteľ potvrdil, že bol oboznámený s tým, že objednaním tovaru mu vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, teda že objednávka je záväzná.

Stretávame sa s tým bežne, že odoslanie objednávky si zvyčajne vyžaduje ešte stlačenie osobitného tlačidla, tzv. potvrdenia o záväznosti objednávky označenej ako  „objednávka s povinnosťou platby“, prípadne trochu inak. Podstatné je najmä to, že ak tomu tak nie je, kupujúci vlastne nie je povinný za objednaný tovar aj zaplatiť.

Takže ešte predtým, ako začnete uvažovať o tom, kto Vám v rámci nového podnikania bude robiť každoročné daňové priznania, dobre si naštudujte, prípadne sa poraďte so skúsenejšími, čo všetko predaj na internete obnáša a čo všetko musíte ako predávajúci splniť.