Domov / Technika a Internet / Ste bezradní a ničomu nerozumiete? Možno potrebujete tlmočníka

Ste bezradní a ničomu nerozumiete? Možno potrebujete tlmočníka

V súčasnosti môžeme komunikovať prakticky s celým svetom. Niekto to zvláda hravo sám, iný si vypomôže internetovými prekladačmi a ten zvyšok radšej mlčí, lebo nerozumie. A to je veľká, preveľká škoda. Stáť sám sebe v ceste a nevyužiť toľko možností, to snáď nie! Nikdy nie je neskoro zlepšiť sa vo vašej stredoškolskej angličtine a kde už nepomôže ani tá, využijete pomoc nejakého šikovného profesionála, ktorý má tlmočenie a preklady angličtiny v malíčku.

Kde sa vzalo, tu sa vzalo…

Medziľudská potreba komunikovať a porozumieť si tu bola vždy, a tak nečudo, že tlmočenie je vôbec najstaršou formou sprostredkovanej jazykovej komunikácie a jeho počiatky siahajú do dávnej histórie. Tlmočenie sa uplatnilo hneď na začiatku vývoja ľudskej spoločnosti, predovšetkým vo sfére náboženstva, v obchode, armáde, ale aj v diplomacii. Už staroveké štáty spolu obchodovali a bez porozumenia to jednoducho nešlo. A ak nebodaj došlo k nejakým komunikačným šumom, razom bol z toho stret zbraní.

Čo je to tlmočenie?

Tlmočenie, resp. prekladanie je špecifický druh prevedenia textu z jedného jazyka do druhého. Je to ústna forma prekladu, resp. dvojjazyčnej komunikácie, pri ktorej ide o prekódovanie textu. Pri tlmočení ide o operatívny prenos informácií, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom aktualizovanej reči.

Rozlišujeme viacero druhov tlmočenia. Možno ho deliť podľa komunikačného hľadiska, podľa spôsobu využitia komunikačného kanála alebo podľa techniky prenosu informácií na tlmočenie:

  • konzekutívne
  • simultánne
  • konferenčné
  • súdne

Súdne tlmočenie

Súdne tlmočenie je špecifický druh tlmočenia, pri ktorom môže prekladať iba taký tlmočník, ktorý je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Takýto tlmočník je vyhľadávaný predovšetkým pri svadobných obradoch, pri súdnom pojednávaní či pri spisovaní notárskych zápisníc.

Tak si pokojne nechajte poradiť a pretlmočiť všetko, čomu nerozumiete.

Autorské právo: jimpeluso / 123RF Reklamní fotografie