Inkontinencia

Inkontinencia, alebo inak únik moču, je ochorenie, ktoré môže postihnúť kohokoľvek z nás. Ide v podstate o nedostatočnú funkciu zvierača močového mechúra a jej príčin môže byť niekoľko. Inkontinencia však nemusí byť pre postihnutého stresovým faktorom či znižovať mu kvalitu života. Pri správnych opatreniach s využitím správnych inkontinenčných pomôcok môže naďalej viesť plnohodnotný život.

Prečo vzniká inkontinencia?

Príčiny inkontinencie sú rôznorodé. V podstate ide o nedostatočnú funkciu zvieračov panvového dna, ktoré majú za úlohu zachovávať močovú trubicu uzatvorenú. Vonkajší zvierač je možné ovládať vôľou, no vnútorný zvierač sa otvorí, ak je močový mechúr plný. Práve svaly panvového dna by mali udržiavať správne fungovanie týchto zvieračov. Ak sú však svaly oslabené, môže dochádzať k úniku moču. Oslabené svaly sú len jednou z príčin inkontinencie. U žien sa, napríklad, môže vyskytnúť dočasná inkontinencia po pôrode. Únik moču môže byť spôsobený aj inými ochoreniami, predovšetkým tými, ktoré majú vplyv na nervovú sústavu a mozog, ako napríklad Alzheimerova choroba či Parkinsonova choroba alebo skleróza multiplex. Inkontinencia môže byť aj vedľajším účinkom pri užívaní niektorých liekov alebo ju môžu spôsobovať časté infekcie močových ciest. Zároveň, aj nadváha môže patriť medzi príčiny inkontinencie, pretože dochádza k oslabovaniu svalov panvového dna.

Pravda alebo lož?

Existujú mýty o inkontinencii, na základe ktorých má mnoho ľudí mylné predstavy o tomto ochorení. Inkontinencia nepostihuje len starých ľudí, vyskytuje sa bežne a počas života sa s ňou stretne každá štvrtá žena a každý ôsmy muž. Mnoho ľudí to považuje spočiatku za veľmi komplikované, no ak si uvedomia, že ide len o zlyhanie nervov a svalov, uľahčí to situáciu. Dokonca, nie je potrebné si zvykať ani na nepríjemný zápach zapríčinený inkontinenciou, pretože existuje množstvo moderných produktov, ktoré zabezpečujú ochranu pred zápachom. Majú vysokú savosť a sú vybavené neutralizátormi zápachu a bariérami proti pretečeniu. Existuje množstvo rôznorodých produktov, nie je pravda, že všetky výrobky pre inkontinentných sú rovnaké. Je dôležité uvedomiť si, že veľmi podstatná je komplexná starostlivosť pri inkontinencii. Tá v sebe zahŕňa starostlivosť o blízkeho trpiaceho únikom moču a využívanie správnych absorpčných pomôcok. Ponuka je široká, od klasických absorpčných vložiek až po absorpčné nohavičky. Je potrebné nezabúdať ani na čistenie pokožky a jej ochranu s využitím špeciálnych inkontinenčných prípravkov.