Domov / Zdravie, krása a životný štýl / Patríte medzi psychicky labilných ľudí? Zistite to!

Patríte medzi psychicky labilných ľudí? Zistite to!

Každý z nás mal možnosť v priebehu života zistiť, ako zvláda stresové situácie. Niekto úplne bez problémov a niekto o niečo ťažšie. Odborná psychológia v podstate vôbec nepozná termín „silná osobnosť“. Neexistuje teda presná definícia toho, ako by sa mal takýto človek správať či vyzerať. Za silných ľudí sú však považovaní tí, ktorí majú dominantnú povahu, no podľa odborníkov to nijak nesúvisí s vnútornou silou. Títo ľudia môžu, ale nemusia byť silní.

Neutekajte pred vašimi problémami

Psychicky slabšia osoba plánuje, fantazíruje a predstavuje si, čo by chcela urobiť. Všetko sa deje len v mysli takejto osoby, no skutočnosť je úplne iná. Väčšinou sa žiadna z týchto predstáv neuskutoční a ani nezrealizuje. Vždy pred sebou vidí tisícky problémov, prečo proste nemôže. Naopak, psychicky silný človek veci realizuje, a to i za cenu toho, že riskuje. Vzdáva sa svojej istoty a pohodlia, no nebojí sa vstúpiť do rizika. To môže byť práve istota stáleho zamestnania, partnera, ale napríklad i cigariet či alkoholu. Jedná sa teda o veci, ktorých nie je ľahké sa vzdať, ale silný človek zatne zuby a jednoducho to zvládne.

Silní ľudia dokážu prevziať zodpovednosť nielen za svoje činy, ale tiež myšlienky a emócie. Jasne vidia silné a slabé stránky, a to nielen tie svoje, ale i ostatných ľudí. Sila nie je o tom, aby bol človek „supermanom“, ale ukázať i svoju slabosť a zraniteľnosť. Nesie so sebou pokoru pred silami, ktoré sú mimo našej kontroly. Bezchybný nie je samozrejme nikto, a to nie ani silní ľudia, aj keď na prvý krát tak možno pôsobia.

 

FOTO: © igor / Dollar Photo Club