Domov / Technika a Internet / Stavte na vysokú kvalitu kurzov, prinášame vám Palo Alto Networks Firewall 10.0  
Stavte na vysokú kvalitu kurzov, prinášame vám Palo Alto Networks Firewall 10.0
Stavte na vysokú kvalitu kurzov, prinášame vám Palo Alto Networks Firewall 10.0

Stavte na vysokú kvalitu kurzov, prinášame vám Palo Alto Networks Firewall 10.0  

Kurz Palo Alto Networks Firewall 10.0 Essentials: Configuration and Management (EDU-210) je päťdňové školenie pod vedením inštruktora. Ak ste bezpečnostný inžinier, správca bezpečnosti, špecialista na bezpečnostné operácie, bezpečnostný analytik či podporný personál, tento kurz je určený práve pre vás. Investujte do svojej budúcnosti a vzdelávajte sa s tými najlepšími.

 Vďaka školeniu Palo Alto budete vedieť:

  • Konfigurovať a spravovať základné funkcie firewallov novej generácie Palo Alto Networks
  • Konfigurovať a spravovať bezpečnostné a NAT politiky
  • Konfigurovať a spravovať stratégie prevencie hrozieb na blokovanie návštevnosti zo známych a neznámych adries IP, domén a adries URL
  • Monitorovať sieťový prenos pomocou interaktívneho webového rozhrania a správ brány firewall

Úspešné absolvovanie päťdňového kurzu Palo Alto pod vedením inštruktora vám pomôže porozumieť tomu, ako nakonfigurovať a spravovať brány firewall novej generácie Palo Alto Networks. Kurz zahŕňa praktické skúsenosti s konfiguráciou, správou a monitorovaním firewallu v laboratórnom prostredí.

Účastníci kurzu musia mať základné znalosti o sieťových konceptoch vrátane smerovania, prepínania a adresovania IP. Študenti by tiež mali poznať základné bezpečnostné koncepty. Skúsenosti s inými bezpečnostnými technológiami (IPS, proxy a filtrovanie obsahu) sú výhodou.

Učte sa od profesionálov

Školitelia majú skúsenosti z praxe a ich odbornosť je potvrdená radom medzinárodných certifikácií najvyšších úrovní. V prípade špecifických znalostí spolupracujeme s externými lektormi a odborníkmi, s tými najlepšími v danej problematike.