Domov / Technika a Internet / Kontrola originality diplomových prác

Kontrola originality diplomových prác

Písanie diplomovky  je výkon, na ktorý je právom hrdý každý vysokoškolák. Pri spomienke na to, koľko času a nervov ho to stálo, si cení každú stranu svojej diplomovky. Aby však toho stresu nebolo na jedného študenta málo, napísaním a odovzdaním záverečnej práce sa jeho trápenie zďaleka nekončí. Pred jej obhajobou totiž prichádza dôležitá previerka: Test originality diplomovej práce. Prejdete ním

Centrálny register záverečných prác

Každá vysoká škola odosiela odovzdané záverečné práce do Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP). CRZP funguje od 1. septembra 2011 a sú v ňom archivované všetky bakalárske, diplomové aj kvalifikačné práce vypracované od toho dátumu. Diplomová práca  zadaná do CRZP prejde systémom ANTIPLAG, čo je systém na odhaľovanie prípadného plagiátorstva. Celý systém pracuje na základe algoritmov, ktoré účinne a efektívne odhalia všetky plagiáty.

Kontrola originality je vnímaná ako preventívna činnosť, ktorej základným cieľom je eliminovať snahy študentov o kopírovanie záverečných prác. Keďže je však v systéme k dnešnému dňu vyše 75 tisíc prác, pravdepodobnosť, že dôjde k istej zhode Vašej práce s prácou už vypracovanou, je veľká. S tým sa však počíta, práce na podobnú tému jednoducho používajú rovnakú literatúru, a preto sa môže stať, že zhoda pri týchto prácach bude vyššia. V konečnom dôsledku je teda na školiteľovi, aby správne zhodnotil, či ide alebo nejde o plagiát.

Systém kontroly – Dá sa obísť?

Možno si poviete, že každý systém má trhliny a dá sa oklamať. Aj na internete preto nájdete množstvo „stopercentných“ návodov, ako obísť ANTIPLAG. Špekulanti odporúčajú, aby ste namiesto medzier používali rôzne znaky v bielom písme. Systém to vraj následne označí ako nečitateľný zhluk písmen, ktorý vyhodnotí ako odchýlku od normálu. Lenže každá odchýlka je potenciálny problém. Systém totiž dokáže skontrolovať prácu s korpusom, ktorý tvoria okrem záverečných a kvalifikačných prác aj vybrané internetové zdroje. Je preto len veľmi malá šanca,  že by neodhalil plagiát. To aspoň tvrdia kompetentní z Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác. No niečo iné si zasa myslia poniektorí študenti, ktorí sa chvália tým, že systém dokázali oklamať.

Je na každom z Vás, aby ste si zvážili, či Vám to riziko stojí za to. Diplomová práca vzor je na internete k dispozícii každému, takže nie je problém inšpirovať sa, avšak druhá vec je svoju diplomovku celú okopírovať a vydávať ju za vlastné dielo.

Tak či onak, protokol o originalite je len jedným z kontrolných mechanizmov. V konečnom dôsledku si svoju prácu musí každý obhájiť sám a výsledné slovo má odborná komisia. Tá rozhodne, či svoju diplomovku obhájite alebo nie.

Autorské právo: ginasanders / 123RF Reklamní fotografie