Domov / Dom, byt a záhrada / Ochráňte váš domov správnym výberom poistenia

Ochráňte váš domov správnym výberom poistenia

Domov je miesto, kde by sa mal každý člen rodiny cítiť bezpečne. Len málokto však myslí pri zariaďovaní novej domácnosti na riziká, ktoré  hrozia. Reč je o výkyvoch počasia, živelných pohromách alebo zlodejoch. Riešením je správne poistenie domácnosti, no jeho výber nie je úplne jednoduchý. Ako teda na to?

Každá rodina si zariaďuje svoj domov s predstavou, že im domácnosť poskytne ochranu a že v nej spoločne prežijú dlhý a spokojný život. Žiaľ, čoraz častejšie zasahujú aj našu krajinu rôzne živelné pohromy. Povodne, nečakané záplavy, prívalové dažde, búrky či orkány si za posledné roky vybrali na mnohých príbytkoch svoju daň.

Ničím nezvyčajným nie sú ani požiare či vlámania alebo vandalizmus. Výpočet toho, čo sa vašej domácnosti môže behom niekoľkých minút prihodiť, je skutočne nekonečný. Ak vás netrápi, či máte platnú poistku alebo sa dokonca rozhodnete poistenie domácnosti neuzatvoriť, vystavujete sa obrovskému riziku, ktoré si dnes môže dovoliť len málokto.

Nepomýľte si poistenie domácnosti s poistením domu

Skôr, než si začnete spomedzi ponúk jednotlivých poisťovní vyberať, mali by ste rozumieť podstatnému rozdielu medzi dvoma veľmi podobnými poisteniami. Mnohí si totiž poistenie domácnosti mýlia s poistením domu. Možno vám tieto dve slovné spojenia znejú na prvýkrát totožne, no ide o dva rozličné typy poistenia.

Ak si dáte poistiť dom, poistenie sa vzťahuje na vašu nehnuteľnosť. Na druhej strane, ako už vyplýva zo svojho názvu, poistenie domácnosti chráni vašu domácnosť, teda hnuteľný majetok v dome, byte alebo chate, napríklad spotrebiče, nábytok, ale aj peniaze a cennosti.

V súčasnosti si môžete dať poistiť skutočne obrovský počet vecí, niektoré poisťovne dokonca ponúkajú možnosť poistiť úraz vašej mačky či psa.

Čo chcete poistiť a proti čomu?

Vybrať produkt, ktorý vám bude na sto percent vyhovovať, nemusí byť úplne ľahké. Konkrétne riziká v poisťovacích balíčkoch, cena poistného i výška krytia sa totiž môže v každej poisťovni poriadne líšiť. Predtým, než začnete hľadať medzi ponukami poisťovní, dobre si ujasnite, čo všetko v domácnosti by ste chceli mať chránené. Máte doma okrem spotrebičov a nábytku cennosti či vzácne obrazy a umelecké diela? Ďalej by ste mali vedieť, proti čomu by ste chceli tieto vybrané predmety poistiť – bojíte sa záplav, požiaru alebo krádeže? V neposlednom rade si zvážte, či v rámci poistenia domácnosti chcete poistiť zodpovednosť za škodu majetku a do akej výšky. Niektoré poisťovne ponúkajú túto službu spoločne s poistením domácnosti zadarmo.

Výška poistného závisí od viacerých faktorov

Prvé a často jediné, podľa čoho sa mnoho ľudí rozhodujú pri výbere poistenia, je cena poistného. Tá môže závisieť od viacerých faktorov. Poisťovňa prihliada na región, kde bývate, na samotné miesto, výšku dohodnutej spoluúčasti, ale aj na zabezpečenie pred vniknutím cudzej osoby, napríklad bezpečnostnými dverami. Pri posudzovaní výšky poistného sa zvykne brať ohľad aj na to, či sa vo vašej domácnosti odohrala za posledné roky nejaká poistná udalosť.

V niektorých prípadoch však môže poisťovňa vašu žiadosť o poistenie domácnosti odmietnuť. Deje sa to vtedy, ak nie je nehnuteľnosť trvale obývaná, alebo ak je stavba zničená či poškodená. Problém s poisťovňou môžete mať aj vtedy, ak vaša lokalita patrí k povodňovým oblastiam.

V prípade poistnej udalosti vám bude vyplatená suma do maximálnej možnej výšky dojednanej v poistnej zmluve, tá by mala byť finančným súčtom všetkých vecí v domácnosti. Pri jej stanovení si však dajte dobrý pozor, nemala by byť totiž príliš vysoká, v takom prípade budete platiť za niečo, čo nemusíte. Odborníci varujú tiež pred príliš nízkou sumou, keďže sa tak vystavujete riziku nedostatočného poistného plnenia. Taktiež majte na pamäti, že hodnota domu sa rekonštrukciou zvyšuje.

Pýtajte sa na zľavy a vernostné bonusy

Zľavy a bonusy sú neoddeliteľnou súčasťou ponuky. Nehanbite sa preto na túto možnosť v predstihu informovať, každé ušetrené euro predsa poteší. Avšak myslite aj na to, že cena nie je všetko. Nenechajte sa nalákať len výhodnými poplatkami. Pri poistení domácnosti totiž   okrem ceny a poistnej sumy rozhoduje výška a miera krytia. Pomôcť pri rozhodovaní vám môžu aj ponúkané nadštandardné služby. Okrem asistenčnej služby poskytujú niektoré poisťovne svojim klientom po poistnej udalosti napríklad náhradné ubytovanie s limitom niekoľko tisíc eur či psychologickú pomoc.